personel özlük dosyası, personel sicil dosyası
arsiv dosyası klasor toptan kırtasiye arsiv dolapları celik dolap hasta dosyaları ihale sunum dosyası okul klasoru kredi dosyası karton dosya
klasorfile folder, hanging file folder kraft folder memur özlük dosyası ogretmen ozluk dosyası ogretmen sicil dosyası işci ozluk dosyası poset dosya plastik dosya ucuz kırtasiye kagıt karton kutu matbaa baskı serigrafi plastik klasör 1,59 TL pembe tam kapak dosya yarım kapak dosya kalem evrak rafı koli kalemi personel ozluk dosyasi
avukat dosyasi dava dosyasi renkli dosya renkli karton bristol plastik mekanizma mekanizma ithalat ihracat
document, file, folder, hanging folder, personal folder, dosya, personel dosyası, hasta dosyası,  özlük dosyası, karton dosya, kraft dosya,tam kapak dosya,yarim kapak dosya, medical file folder, medikal dosya,akkraft, printing office, press, printing house,custom folder, hanging file folder,ögretmen dosyasi,ögrenci dosyasi,arsiv dosyasi,lever arch file,file folder manufacturer,bristol manila file folder, dava dosyasi avukat dosyasi renkli tam kapak dosya renkli dosya plastik mekanizma mekanizma çesitleri klasor uretimi dosya imalati ithalat ihracat akkraft tunakart tuna klasor bristol krome ihale dosyasi ozel imalat ozel siparis renkli dosya
askılı dosya askili dosya kırtasiye kirtasiye karton dosya klasör imalatı karton klasör dosya imalatı promosyon dosya kraft dosya kraft dosya dosya üretimi ögrenci klasör kapakli dosya matbaa personalized stationery printonline turkuazkirtasiye erkirtasiyedocument, file, folder, hanging folder, personal folder, dosya, personel dosyası, hasta dosyası,  özlük dosyası, karton dosya, kraft dosya,tam kapak dosya,yarim kapak dosya, medical file folder, medikal dosya,akkraft, printing office, press, printing

 

4857 sayılı İş Kanunu'nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili metni aşağıya alınmıştır:

 

"İşçi özlük dosyası"

 

MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür."

 

Söz konusu metin incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:

 

1- İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti,

 

2- İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 

3- İkametgâh İlmühaberi,

 

4- Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

 

5- Referans Mektupları ve CV' si

 

6- Kanun gereği iş sözleşmesi,

 

7- Sağlık Raporu,

 

8- Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor.

 

9- Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,

 

10- Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili deftardarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı,

 

11- Sakat işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

 

12- Adli sicil kaydı,

 

13- Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

 

14- Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

 

15- Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

 

16- Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

 

17- Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,

 

18- İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

 

19- İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,

 

bulunmalıdır.

 

personel özlük dosyası, personel sicil dosyası
arsiv dosyası klasor toptan kırtasiye arsiv dolapları celik dolap hasta dosyaları ihale sunum dosyası okul klasoru kredi dosyası karton dosya
klasorfile folder, hanging file folder kraft folder memur özlük dosyası ogretmen ozluk dosyası ogretmen sicil dosyası işci ozluk dosyası poset dosya plastik dosya ucuz kırtasiye kagıt karton kutu matbaa baskı serigrafi plastik klasör 1,59 TL pembe tam kapak dosya yarım kapak dosya kalem evrak rafı koli kalemi personel ozluk dosyasi
avukat dosyasi dava dosyasi renkli dosya renkli karton bristol plastik mekanizma mekanizma ithalat ihracat
document, file, folder, hanging folder, personal folder, dosya, personel dosyası, hasta dosyası,  özlük dosyası, karton dosya, kraft dosya,tam kapak dosya,yarim kapak dosya, medical file folder, medikal dosya,akkraft, printing office, press, printing house,custom folder, hanging file folder,ögretmen dosyasi,ögrenci dosyasi,arsiv dosyasi,lever arch file,file folder manufacturer,bristol manila file folder, dava dosyasi avukat dosyasi renkli tam kapak dosya renkli dosya plastik mekanizma mekanizma çesitleri klasor uretimi dosya imalati ithalat ihracat akkraft tunakart tuna klasor bristol krome ihale dosyasi ozel imalat ozel siparis renkli dosya
askılı dosya askili dosya kırtasiye kirtasiye karton dosya klasör imalatı karton klasör dosya imalatı promosyon dosya kraft dosya kraft dosya dosya üretimi ögrenci klasör kapakli dosya matbaa personalized stationery printonline turkuazkirtasiye erkirtasiyedocument, file, folder, hanging folder, personal folder, dosya, personel dosyası, hasta dosyası,  özlük dosyası, karton dosya, kraft dosya,tam kapak dosya,yarim kapak dosya, medical file folder, medikal dosya,akkraft, printing office, press, printing iLETiSİiM

Askılı Dosya, Personel özlük dosyası, sunum dosyası, tuna dosya, röntgen dosyası, hasta dosyası, öğrenci klasörü, yarım kapak dosya, tam kapak dosyas, mekanizmalı klasör, Körüklü dosya, separatörlü dosya, karton dosya, askılı dosya, talebe dosyası, katalog dosyası,

HAKKIMIZDA ÜRÜNLERiMiZ GALERi iLETiSİiM